25 juli 2007

Den nya antisemitismen

I dag har en sommarblogg publicerats hos Magasinet Neo som jag har skrivit.

Seså, nu kommer ni fram och sätter igång och skriver lite om detta ämne.

27 Kommentar/-er:

skrev Anonymous Erik Almqvist:

Seså, nu kommer ni fram och sätter igång och skriver lite om detta ämne.

Ok då.

25 juli, 2007 20:27  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Det här är fantastiskt Erik. Du har på kortast tid möjligt gått från en person med egna åsikter till att stötta partiledningen, oavsett om det är bra eller ej det de gör.

Det har funnits självrannsakan inom sd:s kaderlag som jag pratat med och att detta var en dundertabbe och att man bara väntade på att det skulle tas bort eller att någon form av avbön skulle komma men icke.

Får jag fråga vad du anser vara i början av 2000-talet? 2004 ligger väl ändå närmare mitten, eller?

Det som ni bad Expo om var källskyddat material, det har ni fått förklarat för er flera hundra gånger och på den tiden det begav sig så hade du full förståelse för det - lite annorlunda nu tydligen. Så funkar det i sekter serru.

Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson bevisar ju bara att de inte ens hade behövt någon information utifrån, de visste från början att Bernard Mengal var antisemit eller åtminstone rasist.

Säg mig Erik, varför ska någon ta er på allvar när ni tar emot pengar från en antisemit när det gäller frågan om just antisemitism?

26 juli, 2007 08:12  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Slätt: Jag tar det inte för omöjligt att Mengal är antisemit, men för att jag ska ta det som troligt vill jag först ha det belagt.

"Sekretessbelagda uppgifter" duger inte. Med det som hänvisning kan man påstå vad som helst.

Alltså, steg ett: Belägg att Mengal är antisemit.

26 juli, 2007 11:09  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Läs hans böcker.

Att en politiker säger att det grundlagsskyddade meddelarskyddet inte ska gälla är också spännande. Varför ska vi behöva lägga fram något alls när till och med Mattias Karlsson förstår att han är det.

26 juli, 2007 12:23  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Du är en smart kille Richard, men du visar brist på intellektuell hederlighet (och därmed också självaktning) när du, med hjälp av retorik, håller på att slira omkring ämnet hela tiden.

Personligen har jag en västerländsk rättsuppfattning, vilket innebär att killen är orättfärdigt beskylld för antisemitism tills dess att motsatsen bevisats.

26 juli, 2007 12:37  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Då får jag säga detsamma Erik.

Men såhär funkar det i anglosaxisk presstradition. Vi publicerar, kan vi inte göra det med hänvisning till exakta källor med hänvisning till källskyddet så är det upp till omgivningen att göra en bedömning av vår trovärdighet. Sedan är det inte så svårt för dig att göra en egen bedömning av Mengal, det är som sagt inte svårare än att läsa hans böcker eller läsa de översättningar som vi och Expressen gjort av hans böcker. Tror du inte på oss så får du väl gå till grundkällan.

Det är knappast vårt jobb att göra åt ett politiskt parti, eller tycker du det?

Ringer sd till Expressen och ber om grundmaterialet till de artiklar som skrivs om sd? Nej, trodde inte det och om ni gör det - ja då finns det stora problem. Riktigt stora.

Varför inte bara erkänna. Ja, vi tog emot pengar trots att vi visste att det var en skum rackare. Ja, vi står för det. Istället för som nu försöka dribbla bort det?

26 juli, 2007 13:03  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Jag har aldrig påstått att Mengal inte skulle vara en "skum rackare", men även "skumma rackare" får skänka pengar till vårt parti.

Vi har sökt motiv till Mengals påstådda antisemitism, men inte hittat några.

Om era påståenden är tänkta att vedertas endast med hänvisning till er och Expressens trovärdighet, så måste jag tyvärr göra dig besviken genom att direkt avfärda påståendena som ytterst tveksamma. Det blir då upp till er att övertyga genom att framlägga belägg för påståendena. Tills dess står bara ord mot ord.

Jag har f ö en följdfråga.

26 juli, 2007 13:23  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Om det nu hade varit så att ni bara fått pengarna utan att någon vetat något om honom och han själv inte ställt några motkrav så hade det varit en sak, men här var det villkor som följde med pengarna och det vet du lika väl som jag. Den andra delen är ju att Mattias Karlsson på plats sa direkt att han trodde att det var på det vis som Stephen Roth Institue berättat i sin årsrapport om antisemitism.

Det borde räcka. När du säger att ni inte funnit några bevis för hans antisemitism så skjuter du partiledningen då de höjde rösterna flera gånger på krismötet i trollhättan 2003. Du var inte där Erik, vad jag vet men jag har lyssnat på mötet säkert 30 gånger om och det finns inget som helst tvivel om att partiledningen inte hade några problem med att ta emot smutsiga pengar - så länge inte någon fick reda på det. När det kom ut i pressen så gjorde Karlsson en helomvändning och är den hycklaren han visar sig vara. Han ljuger så det sjunger om det på SD Kuriren när han sa att det inte finns några bevis, han tyckte själv att han hade antisemitiska drag i sina böcker och tidningar.

26 juli, 2007 15:07  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Att Karlsson i efterhand tycker att det "nog ligger en del i anklagelserna" betyder inte att Mengal är antisemit.

Hittills har jag inte hittat någon varken inom eller utom sd som på något sätt kunnat belägga påståendet att Mengal skulle vara antisemit. Det faktumet kvarstår.

Jag bildar inte min uppfattning om andra människor baserat på rykten och jag tycker det är ytterst uppseendeväckande att makthavare såsom journalister gör det. Ett sådant samhällsklimat leder lätt till att fördomar får ett oförtjänt inflytande över våra uppfattningar om varandra.

26 juli, 2007 16:19  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Erik, du var som sagt inte med vid mötet. Det var innan man tog emot pengarna. Man var väl medveten om att Mengal hade utpekats som antisemit av Stephen Roth Institute och Mattias Karlsson stämde in i det när han sa att "om man jämför med det som står om sverigedemokraterna i årsrapporten så är det en väldigt stor skillnad, så jag tror att det ligger väldigt mycket i det som står här". Sedan lade han till det som han kom fram till efter att ha läst ett par av hans tidningar, tidningar som Mengal själv skickat till partiet.

Ser du inte problematiken här så är det otroligt.

Jomshof ville inte ha med ärendet att göra. Jimmie påpekade att han hade ett språkbruk som inte gick att använda, Mengal använde sig gång på gång av uttrycket "den nordiska rasen".

Partiet var väl medvetet om allt detta, men valde att ändå ta emot pengarna. Det säger en hel massa om Sverigedemokraterna och de som satt i ledningen 2004 och därmed också en väldig massa om de fyras gäng.

26 juli, 2007 16:34  
skrev Blogger Zarrasvand:

du visar brist på intellektuell hederlighet

[ ..... ]

med hjälp av retorik, håller på att slira omkring ämnet hela tiden.

[ ..... ]

Personligen har jag en västerländsk rättsuppfattning, vilket innebär att killen är orättfärdigt beskylld för antisemitism tills dess att motsatsen bevisats.


Du är den enda som slirar Erik. Man kan inte bli dömd för att vara antisemit. KKK och NSF är två organisationer som är öppet antisemitsika, kräver du att alla deras medlemmar ska vara brottsmisstänka för att du ska tro dem eller?

Har killen skrivit antisemitiska böcker är han antisemit. När jag ringde upp Martin Kinnunen för två år sedan erkända även han att Mengal var antisemit. Bortsett från att du slirar är du även intellektuellt ohederlig, alltså.

Det är faktiskt inte så jävla västerlänskt att hålla på och ljuga sådär och sedan beskylla andra för det.


Richard, shit, att du pallar...

26 juli, 2007 17:38  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Richard och "Zarrasvand"

Diskussionen kring huruvida Mengal är antisemit eller inte känns rätt meningslös eftersom den som påstår det (Richard) inte på något sätt belägger sitt påstående.

F ö anser varken Martin eller Mattias att de sätt belägg för att kalla Mengal antisemit. Tills dess att någon faktiskt belagt detta påstående kommer jag inte längre svara, då jag inte är intresserad av allmänt babbel om vem som sa vad.

I min värld är det ohederligt att påstå sådana grova saker om en annan person utan att sedan motivera påståendet. Uppenbarligen inte i Richards och Zarrasvands - i er värld ligger tydligen det ohederliga i att inte smutskasta och sprida fördomar kring människor i syfte att främja den egna agendan. Tack för mig!

26 juli, 2007 18:02  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Erik: Du får väl läsa innantill, hur svårt kan det vara?

Annars föreslår jag valfritt nummer av Contre Theses.

http://www.expressen.se/1.97171

Hej då, ha det så bra.

26 juli, 2007 18:13  
skrev Anonymous anonym:

"F ö anser varken Martin eller Mattias att de sätt belägg för att kalla Mengal antisemit."

Om man inte anser att hans egna böcker, vilka SD bevisligen har/haft tillgång till, är belägg nog så undrar man ju vad som ska till för att en SD:are ska kunna peka ut någon som antisemit. Din ovillighet att se sanningen i vitögat gör ju bara än mer skada för partiet, då det framstår som om ni tar internationellt välkända antisemiter i försvar. Åkesson har väl redan sagt att det var ett misstag att ta emot bidraget från Mengal. Erkänn det, sluta ifrågasätt om Mengal är antisemit, och gå vidare från den där pinsamheten.

26 juli, 2007 18:36  
skrev Blogger Jimmy S. Windeskog:

Till skillnad från dig Slätt så var jag närvarande på detta möte. Således vet jag vad som låg bakom Karlssons PK-utfall.

Det var att en skribent i en skrift utgiven av Mengal kallade Hans Blix för sionist, något som stämmer och han knappast skulle förneka.

Detta gör knappast Mengal till en "antisemit", oavsett hur många hemliga "källor" Expo påståpr att han har.

27 juli, 2007 03:28  
skrev Blogger z999:

Tänkte försöka följa diskussionen. Varför skulle Mengal backa upp SD's valkampanj om han är antisemit? Du, Richard, borde väl ha så mycket koll att du vet hur SD ses bland de som är antisemiter i Sverige?

Har andra partier i Sverige något ansvar för sina bidragsgivares åsikter? Anser du på allvar att Mengal skulle ha utövat något inflytande över SD?
Vad anser du om att sverigedemokraten Ted Ekroth har vunnit ett pris för ett år sedan av Israel för att ha aktivt stött judarnas sak i Sverige (vet inte exakt hur de motiverade priset)?

Zarraswand:
"Man kan inte bli dömd för att vara antisemit. KKK och NSF är två organisationer som är öppet antisemitsika, kräver du att alla deras medlemmar ska vara brottsmisstänka för att du ska tro dem eller?"

Anledningen till att antisemitism fungerar i Sverige är för att det har blivit så flytande vem som är antisemit och inte. Likaså är det väldigt flytande vem som är nazist eller inte.
När skolungdomar kommenderas ut i demonstrationer mot sverigedemokraterna på samma dag som det är en åminnelse av förintelsen så är det kanske inte så underligt att en del av skolungdomarna ifrågasätter allting eftersom de kanske någon gång har besökt SD's hemsida eller känner någon SD'are eller ser någon debatt på nätet och ser att SD är väldigt illa sedda bland nazister och antisemiter i Sverige. Om skolungdomarna då upplever det som att "antirasisterna" inte är så noga med sanningen så är det nära till hands att även tvivla på förintelsen tyvärr.
Och SD kan knappast beskyllas för det slutna debattklimat vi har, eller?

27 juli, 2007 05:54  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Anonym: Exakt, men nu gäller det att försvara de fyras gäng och då kan man skicka fram sina trupper av lite mindre dignitet.

Jimmy: Han sade också att Blix "tillhör det judiska folkpartiet". Sion Vises Protokoll, anyone?

Det borde ju få en och annan varningsklocka att ringa hos ett normalt parti. Hade det varit ND så hade detta inte ställt till med några problem, eller hur? Däremot så borde sverigedemokraterna med sin historia och med sin nya politik kanske inte gjort det, eller hur? Annars blir de inte så trovärdiga, förstås.

z999:
Mengal hade inte särskilt stor koll på vilka nationella partier som fanns och ND hade även gjort påstötningar vid det här tillfället om jag inte missminner mig. Mengal ville väl stöjda ett parti som kunde nå större framgångar än de andra mikropartierna helt enkelt.

Jag tycker att man får ta emot pengar från vem som helst om man bara står för det när det avslöjas och blir offentligt. Pengarna från Bernard Mengal var villkorade, det vet alla. Han ville av någon fullkomligt förvirrad anledning vara med på ett flygblad med bild och så blev det. Sd tog emot pengarna efter att ha diskuterat hur man skulle hantera om Mengals bakgrund avslöjades och kom fram till att man rakt av bara skulle ljuga och säga att man inte visste någonting om mannen som pekade i den riktningen.

Har Ted gjort ett bra jobb så ska han ha priset, oavsett om han är sverigedemokrat eller folkpartist. Har aldrig förstått det stigmat som byggs upp i liknande fall. Däremot är det för mig helt obegripligt att man som jude vill vara med i ett parti som tar emot pengar från Bernard Mengal och finansierar en stor del av en valkampanj med de pengarna. DET är för mig obegripligt och de judar som jag känner.

27 juli, 2007 09:28  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Om man inte anser att hans egna böcker, vilka SD bevisligen har/haft tillgång till, är belägg nog så undrar man ju vad som ska till för att en SD:are ska kunna peka ut någon som antisemit.

Vad är det i hans egna böcker som klargör att Mengal är antisemit?


...internationellt välkända antisemiter...

Internationellt erkänd antisemit? Av google att döma tycks han bara vara känd som antisemit i Sverige, och detta efter att Expo började sprida ryktet.


Åkesson har väl redan sagt att det var ett misstag att ta emot bidraget från Mengal. Erkänn det...

Jag har aldrig sagt att det var rätt. Jag tycker också det verkar ha varit ett misstag, men det innebär inte att jag måste sälla mig till smutskastarpöbeln som vrålar antisemit, utan att ha några belägg för att beskyllningen är korrekt.

27 juli, 2007 10:54  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Erik Almqvist, det är inte alls Expo som spridit det "ryktet". Uppgiften publicerades första gången i World of antisemitism, annual report från Stephen Roth Institute vid Tel Avivs Universitet.

Det är den mest aktade rapporten om nutida antisemitism och det är deras rapport som säger detta. Det är inte Expo. Karlsson tyckte själv att det var en bra bild som gavs av Sverigedemokraterna - rapporten innehåller även en genomgång av alla nationalistiska partier - så varför skulle ni inte tro på rapportens uppgifter om Bernard Mengal?

Min slutsats är att du antingen skiter i om han är antisemit eller inte tänker göra en minuts jobb på att ta reda på om så är fallet. Det är inte Expo som tvingat er att ta emot pengarna, bevisbördan ligger på er själva om ni vill vara ett seriöst parti.

Google, är det din version av att göra lite efterforskningar kring detta? Det måste väl ändå ligga i ditt och partiets intresse att ta reda på det. Att partiet redan tagit reda på det en gång verkar du helt glömma bort.

27 juli, 2007 11:04  
skrev Blogger Jimmy S. Windeskog:

Och skillnaden mellan mytomaner på Expo och mytomanen Stephen Roth skall vara vad då? Låt mig gissa - de uppgifterna har Expo klassat som hemliga?

27 juli, 2007 11:54  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Sådana uttalanden säger det mesta om dig själv Jimmy, så jag låter det stanna där.

27 juli, 2007 11:57  
skrev Blogger Martin Tunström:

Haha, only Windeskog.

27 juli, 2007 12:46  
skrev Anonymous anonym:

"Vad är det i hans egna böcker som klargör att Mengal är antisemit?"

Det har ju Karlsson tagit upp på det där krismötet.

27 juli, 2007 14:37  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Den som önskar kan läsa mycket mer om det mötet i boken jag var redaktör för "Sverigedemokraterna från insidan". Erik är bara inte intresserad av det, eller så vet han och bryr sig inte.

27 juli, 2007 14:42  
skrev Blogger Redaktör Slätt:

Förresten Erik Almqvist, vet du hur bevisbördan fungerar gällande tryckfrihetsmål i Sverige? Annars kan du läsa om och börja om från början. Det är upp till den anklagade att bevisa att det inte är den personen som skrivit eller lagt ut uttalanden. Det trodde jag var allmänt känt vid det här laget. Annars kan du kolla TF/YGL-mål gällande detta i samband med rättegångar mot Den svenske nationalsocialisten. Om du nu på riktigt är intresserad av det, jag tvivlar.

27 juli, 2007 14:45  
skrev Anonymous Erik Almqvist:

Slätt,

Det enda sättet ett påstående kan vedertas, enl min mening, är genom att påståendet beläggs. Påståendet om Mengal har aldrig belagts och i det sammanhanget är det mig helt irrelevant hur bevisbördan vid tryckfrihetsmål fungerar.

Det känns som att du ser media som en sanningssägare som endast kan ifrågasättas genom fällande dom.

28 juli, 2007 03:21  
skrev Blogger z999:

Richard:
"Om det nu hade varit så att ni bara fått pengarna utan att någon vetat något om honom och han själv inte ställt några motkrav så hade det varit en sak, men här var det villkor som följde med pengarna och det vet du lika väl som jag"

Vilka var motkraven då? Att SD helhjärtat skulle stöda Israels politik i mellanöstern och att Björn Söder skulle ha loggan "proud friend of israel"? Eller var kraven att antisemiter skulle kickas ut ur partiet, som han som du nämnde i din artikel?

Om du nu anser att man kan lita i princip blint på Stephen Roth, anser du då också att det som Stephen Roth skriver om muslimer har också ett stort anseende?

28 juli, 2007 22:23  

Skicka en kommentar

<< Hem

Creeper Bloggtoppen.se BlogRankers.com Media och Journalistik bloggar Film & TV bloggar Blogg